THỰC TRẠNG MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP

 • Chưa nắm bắt được “quy luật làm Marketing hiệu quả”.
 • Thiếu tư duy mới, tư duy làm hiệu quả.
 • Nhân sự thay đổi liên tục, chắp vá nhân sự, cơ chế phân quyền kém, mọi việc đều do ông chủ quyết định.
 • Làm việc không có mục tiêu rõ ràng, thiếu con người làm hiệu quả.
 • Không “đồng nhất hóa hệ giá trị” trong toàn bộ quy trình và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Lỗ hổng về tư duy, chiến lược và tầm nhìn dài hạn
 • Nên đầu tư như thế nào cho Marketing, bán hàng, thương hiệu?
 • Tư duy chiến lược tiếp cận cũ, trùng lặp và thiếu bài bản.
 • Không biết xây dựngxác định rõ ràng “hệ giá trị cốt lõiđể chiến thắng trong tâm trí khách hàng
 • Không khai phá, kích thích, dẵn dắt được nhu cầu khách hàng
 • Không hiểu khách hàng là ai? Thuộc tầng nhu cầu nào? Diễn biến tâm lý mua hàng ra sao?
 • Làm sao để khác biệt hóa sản phẩm?
 • Phụ thuộc vào công cụ, sự thay đổi nhỏ của công cụ đã gây khó khăn lớn
 • Chưa hiểu bản chất “quá trình tiếp nhận thông tin”, “điểm chạm khách hàng” không dẵn dắt được khách hàng
 • Hàng loạt các lỗ hổng lớn tư duy thực thi, chiến lược tiếp cận
 • Chiến lược tiếp cận cũ, cách làm cũ, tư duy cũ, thiếu sự sáng tạo thông minh

CHUYỂN GIAO PHƯƠNG PHÁP MARKETING GỐC

Chúng tôi cung cấp giải pháp “chuyển giao phương pháp Marketing Gốc” cho cộng đồng, áp dụng quy trình Marketing gốc giải quyết gốc rễ các vấn đề Marketing

ứNG DỤNG MARKETING GỐC NGAY

Sơ đồ 10 bước xây dựng chiến lược marketing gốc

(Sơ đồ nằm trong phương pháp marketing Gốc đã được đăng ký bản quyền tác giả)

10 Bước lập chiến lược Marketing

 • Marketing gốc được xây dựng bởi tác giả Mago Vũ – Người đam mê nghiên cứu về gốc rễ.
 • Sau quá trình triển khai tư vấn thực thi hoạt động marketing cho nhiều doanh nghiệp từ nhỏ tới lớn đủ các ngành nghề, ông Mago Vũ nhận thấy các doanh nghiệp rất khó khăn về tư duy cũng như cách làm marketing. Và những người làm marketing coi marketing cái gì đó cao siêu khó tiếp cận.
 • Bản chất marketing gốc được tạo ra từ các quy luật kinh tế, xã hội tất yếu.
 • Sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn, nhận thấy phương pháp Marketing Gốc cần phải lan tỏa rộng giúp cho các doanh nghiệp đơn giản hóa hoạt động marketing đầu năm 2020 ông bắt đầu chuyển phương pháp Marketing Gốc tới toàn bộ các doanh nghiệp Việt Nam.
Xem thêm về marketing gốc
MARKETING GỐC

CHUYỂN GIAO PHƯƠNG PHÁP MARKETING GỐC 

ỨNG DỤNG

Người chuyển giao và huấn luyện

 • Mago Vũ – Tác giả phương pháp Marketing Gốc
 • Chuyên gia tư vấn Marketing Gốc và Kinh doanh gốc
 • Chuyên gia đào tạo, huấn luyện Marketing
 • Founder Mago Marketing
 • Nhà nghiên cứu học thuyết Gốc Rễ
 • Tác giả cuốn sách Giải Mã Video Marketing

100% thời lượng được huấn luyện trực tiếp bởi chuyên gia Mago Vũ từ tư duy tới thực tiễn, hỗ trợ giải đáp mọi câu hỏi về Marketing, đồng hành cùng doanh nghiệp… Tạo ra sự nhất quán xuyên suốt chương trình huấn luyện và đồng hành,

Ứng dụng ngay marketing gốc
Ông Mago Vũ

Huấn luyện Marketing Gốc, Kinh doanh Gốc

Sứ mệnh tạo ra giá trị giúp doanh nghiệp thay đổi tư duy làm marketing, thay đổi cách làm marketing nhằm tạo ra hiệu quả kinh doanh cho mỗi doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tham gia

Toàn bộ doanh nghiệp muốn “tối đa hóa mức độ hiệu quả” giải pháp tối ưu cho hoạt động kinh doanh bền vững.

 • Thay đổi tư duy làm Marketing hiệu quả
 • Đồng bộ hóa, tự động hóa quy trình Marketing
 • Thấu hiểu bản chất Thị trường, thấu hiểu dẵn dắt khách hàng
 • Xây dựng/tìm kiếm sản phẩm giúp khách hàng thỏa mãn
 • Hoạch định chiến lược, xác định “xương sống” cốt lõi Marketing của doanh nghiệp
Ứng dụng ngay marketing gốc

Marketing gốc luôn đồng hành trên chặng đường phát triển của doanh nghiệp.
Hãy để chúng tôi giúp bạn tạo ra mô hình kinh doanh bền vững bằng phương pháp Marketing Gốc!

GIÁ TRỊ ĐẠT ĐƯỢC SAU CHUYỂN GIAO

Khi hợp tác, Marketing gốc sẽ đồng hành và triển khai hoạt động marketing toàn diện hỗ trợ thúc đẩy hoạt động marketing giảm thiểu chi phí, nâng cao mức độ thỏa mãn của khách hàng.

Đào tạo thay đổi tư duy marketing

 • Tư duy đúng, thấu hiểu bản chất gốc rễ Marketing,
 • Nắm bắt được quy luật làm Marketing là những nền tảng cho sự phát triển dài hạn của doanh nghiệp
 • Thay đổi tư duy lập chiến lược marketing và thực thi marketing

Thấu hiểu tâm lý khách hàng

 • Hiểu rõ về Tầng Nhu Cầu Thiết Yếu ( theo Marketing Gốc)
 • Phân tích sản phẩm dịch vụ đang kinh doanh thuộc tầng nhu cầu nào?
 • Đánh giá về sản phẩm doanh nghiệp đã đáp ứng nhu cầu?
 • Tư duy khai phá, thấu hiểu dẫn dắt khách hàng?

Thấu hiểu bản chất định vị

 • Phương pháp xây dựng và xác định rõ ràng HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI chiến thắng trong tâm trí khách hàng

 • Định vị giá trị thương hiệu thông qua ngũ giác quan và ý giác

 • Xây dựng và đồng bộ hệ thông định vị thông qua 6 giác quan

Thấu hiểu điểm chạm với khách hàng

 • Điểm chạm là phương thức tìm ra điểm chung kết nối giữa hai chủ thể với nhau.

 • Hiểu rõ về các tầng chạm, phương thức chạm với khách hàng

 • Phương thức kích thích, lôi cuốn, dẫn dắt khách hàng thông qua điểm chạm là gì?

Tiếp cận khách hàng qua điểm chạm

 • Nắm bắt tầng điểm chạm và thấu hiểu quy trình mua hàng gốc rễ giúp doanh nghiệp có được vô số những cách tiếp cận sáng tạo, thông minh với cả 2 nhóm đã có nhu cầu và chưa có nhu cầu

 • Hiểu rõ tâm lý khách hàng qua điểm chạm trên các môi trường khác nhau

Tối đa hóa mức độ thỏa mãn

 • Làm rõ nhu cầu, xây dựng hệ giá trị cốt lõi giúp khách hàng tối đa hóa mức độ thỏa mãn thông qua sản phẩm dịch vụ
 • Nắm bắt quy luật Marketing Gốc là lúc bạn biết cách tối đa hóa mức độ thỏa mãn của khách hàng, biết khi nào khách hàng thỏa mãn.

mARKETING GỐC

LỘ TRÌNH CHUYỂN GIAO MARKETING GỐC 

1

Khảo sát hiện trạng doanh nghiệp

Mục tiêu
 • Nhằm xác định nguồn lực, khả năng nội bộ, mục tiêu của doanh nghiệp
 • Thiết kế lộ trình đảm bảo quá trình huấn luyện phù hợp theo đặc thù kinh doanh từng doanh nghiệp
Cách thức
 • Khảo sát trực tiếp tại doanh nghiệp
 • Ký kết hợp đồng hợp tác
2

Chuyển giao bộ Tài liệu

Mục tiêu
 • Học viên có thời gian thẩm thấu kiến thức
 • Ghi lại các vấn đề, thắc mắc trong quá trình “tự đọc hiểu”
Cách thức

Chuyển giao cả bản cứng và mềm bộ tài liệu Marketing Gốc cho doanh nghiệp.

3

Huấn luyện Marketing

Mục tiêu
 • Tối ưu hóa toàn bộ cơ cấu, hoạt động, chi phí, thời gian, nguồn lực,..
 • Thấu hiểu, ứng dụng thực tiễn quy luật, tư duy Marketing hiệu quả theo từng doanh nghiệp
Cách thức
 • Được huấn luyện trực tiếp bởi Mr. Mago Vũ – Chuyên gia, nhà nghiên cứu Marketing và kinh doanh gốc.
 • Doanh nghiệp tham gia chuyển giao được huấn luyện trực tiếp 2 ngày ngay tại doanh nghiệp mình.
 • Hỏi – Đáp – Tương tác trực tiếp với Mr- Mago Vũ và các học viên khác.
4

Giải đáp vấn đề tồn đọng sau áp dụng

Mục tiêu
 • Giải quyết khó khăn, các vấn đề tồn đọng sau khi áp dụng
 • Điều chỉnh, sửa chữa sau khi áp dụng để phù hợp với từng doanh nghiệp
Cách thức
 • Tham gia hỗ trợ giải đáp vấn đề tồn đọng xuyên suốt 1 ngày tại một trong các thành phố lớn: Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng
 • Số lượng tham gia hỗ trợ giải đáp <8 học viên
5

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Mục tiêu
 • Đóng vai trò như một bên “chống lưng” cho doanh nghiệp trên hành trình ứng dụng Marketing Gốc vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
 • Đồng hành giải đáp mọi vấn đề trong “quá trình ứng dụng, vận hành Marketing Gốc hiệu quả”.
Cách thức
 • Hỗ trợ giải đáp trực tiếp 1buổi /tháng
 • Có 3 gói: 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng
 • Số lượng tham gia < 8 học viên
6

Tổng kết hoạt động từng năm

giải pháp marketing gốc

“Chúng tôi chuyển giao giải pháp Marketing Gốc cho cộng đồng, áp dụng quy trình Marketing Gốc trong quá trình vận hành Marketing.”


Liên hệ với chúng tôi

– Trụ sở chính: Tầng 21, Tòa nhà Capital Tower, Số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
– Điện thoại: 0971.2266.25
– Email: hotro@marketinggoc.vn
– Website: https://marketinggoc.vn/

 

Cung cấp giải pháp toàn diện về Marketing, Ứng dụng nền tảng Marketing Gốc. Giải pháp tối ưu từ gốc rễ giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

Giới thiệu
Tìm hiểu thêm