BẢNG BÁO GIÁ CHUYỂN GIAO

20,000,000 đ

Lần chuyển giao

01 Buổi huấn luyện trực tiếp tại doanh nghiệp:

 • Hướng dẫn chuyển giao tài liệu
 • Huấn luyện bộ giáo trình phương pháp Marketing
 • Huấn luyện lập chiến lược marketing
 • Tối ưu cách làm marketing tại doanh nghiệp
 • Giải đáp thắc mắc trong quá trình học 
Đăng ký

40,000,000 đ

Lần chuyển giao

01 ngày huấn luyện trực tiếp tại doanh nghiệp:

 • Hướng dẫn chuyển giao tài liệu
 • Huấn luyện bộ giáo trình phương pháp Marketing
 • Huấn luyện lập chiến lược marketing
 • Tối ưu cách làm marketing tại doanh nghiệp
 • Giải đáp thắc mắc trong quá trình học 
Đăng ký

60,000,000 đ

Lần chuyển giao

01 Ngày huấn luyện trực tiếp tại doanh nghiệp + 01 buổi Online

 • Hướng dẫn chuyển giao tài liệu
 • Huấn luyện bộ giáo trình phương pháp Marketing
 • Huấn luyện lập chiến lược marketing
 • Tối ưu cách làm marketing tại doanh nghiệp
 • Giải đáp thắc mắc trong quá trình học 
Đăng ký

Giáo trình phương pháp Marketing Gốc

( Phương pháp Marketing Gốc đã được đăng ký bản quyền tác giả)

CÁC GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI

01

Xúc tiến hợp tác doanh nghiệp và ký kết hợp đồng hợp tác

02

Chuyển giao Phương Pháp Marketing Gốc bao gồm giáo trình và tài liệu

03

Huấn luyện chuyển giao: trực tiếp tại doanh nghiệp bởi  ông Mago Vũ

04

Giải đáp vấn đề tồn đọng sau áp dụng, giải đáp câu hỏi doanh nghiệp

05

Gói đồng hành doanh nghiệp( Gói mua thêm) : 01 ngày/ tháng đào tạo huấn luyện các chuyên đề và trả lời trực tiếp tại các thành phố lớn: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

GÓI ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

 2 tháng

10,000,000 đ

 

 • Đào tạo chuyên đề: 01 buổi / tháng
 • Hỗ trợ trả lời câu hỏi: 01 buổi/ tháng
 • Số lượng tham gia <8 người

3 tháng

15,000,000 đ

 

 • Đào tạo chuyên đề: 01 buổi / tháng
 • Hỗ trợ trả lời câu hỏi: 01 buổi/ tháng
 • Số lượng tham gia <8 người

6 tháng

30,000,000 đ

6 tháng

 • Đào tạo chuyên đề: 01 buổi / tháng
 • Hỗ trợ trả lời câu hỏi: 01 buổi/ tháng
 • Số lượng tham gia <8 người

12 tháng

60,000,000 đ

6 Tháng

 • Đào tạo chuyên đề: 01 buổi / tháng
 • Hỗ trợ trả lời câu hỏi: 01 buổi/ tháng
 • Số lượng tham gia <8 người