THỰC TRẠNG MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP

 • Chưa nắm bắt được “quy luật làm Marketing hiệu quả”.
 • Thiếu tư duy mới, tư duy làm hiệu quả.
 • Nhân sự thay đổi liên tục, chắp vá nhân sự, cơ chế phân quyền kém, mọi việc đều do ông chủ quyết định.
 • Làm việc không có mục tiêu rõ ràng, thiếu con người làm hiệu quả.
 • Không “đồng nhất hóa hệ giá trị” trong toàn bộ quy trình và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Lỗ hổng về tư duy, chiến lược và tầm nhìn dài hạn
 • Nên đầu tư như thế nào cho Marketing, bán hàng, thương hiệu?
 • Tư duy chiến lược tiếp cận cũ, trùng lặp và thiếu bài bản.
 • Không biết xây dựngxác định rõ ràng “hệ giá trị cốt lõiđể chiến thắng trong tâm trí khách hàng
 • Không khai phá, kích thích, dẵn dắt được nhu cầu khách hàng
 • Không hiểu khách hàng là ai? Thuộc tầng nhu cầu nào? Diễn biến tâm lý mua hàng ra sao?
 • Làm sao để khác biệt hóa sản phẩm?
 • Phụ thuộc vào công cụ, sự thay đổi nhỏ của công cụ đã gây khó khăn lớn
 • Chưa hiểu bản chất “quá trình tiếp nhận thông tin”, “điểm chạm khách hàng” không dẵn dắt được khách hàng
 • Hàng loạt các lỗ hổng lớn tư duy thực thi, chiến lược tiếp cận
 • Chiến lược tiếp cận cũ, cách làm cũ, tư duy cũ, thiếu sự sáng tạo thông minh

Hiểu đúng bản chất marketing

Marketing là quá trình điều nghiên về nhu cầu thị trường để từ đó tạo ra sản phẩm, dịch vụ, giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường đồng thời tìm ra phương thức tiếp cận tối ưu ( Điểm Chạm) để chỉ ra cho khách hàng thấy được nhu cầu, lợi ích giúp cho người sử dụng thỏa mãn. (Theo Marketing Gốc )

Do đó Xây dựng chiến lược Marketing sẽ gồm 2 Bước:

 • Bước 1: Xây dựng sản phẩm dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu của người sử dụng
 • Bước 2: Tìm ra phương thức tiếp cận tối ưu ( Điểm chạm) để chỉ ra nhu cầu và lợi ích của sản phẩm

Chuẩn hóa marketing

Nền tảng từ gốc, Gia tốc phát triển.

Chúng tôi cung cấp giải pháp setup phòng marketing cho doanh nghiệp dựa trên  cho cộng đồng, áp dụng quy trình Marketing gốc giải quyết gốc rễ các vấn đề Marketing

ứNG DỤNG MARKETING GỐC NGAY

BÁO GIÁ GIẢI PHÁP CHUẨN HÓA MARKETING

Xác định định hướng kinh doanh

Tối ưu sản phẩm, thị trường, định vị sản phẩm trên thị trường

40,000,000 đ

Đặc biệt giảm 40% tới hết 30/6/2020

Còn 24,000,000 đ

Điều nghiên thị trường
 • Nghiên cứu thị trường
 • Phân tích thị trường
 • Nhu cầu thị trường
 • Phân tích cầu thị trường
Chân dung Khách Hàng
 • Chân dung khách hàng mục tiêu
 • Xác định chân dung khách hàng trên đa kênh.
 • Hành vi khách hàng
Phân tích SWOT
 • Xác định Điểm mạnh
 • Xác định Điểm yếu
 • Xác định Cơ hội
 • Xác định Thách thức

Từ đó đưa ra chiến lược tiếp cận đạt hiệu quả cho doanh nghiệp

Phân Khúc Thị Trường

Tư vấn giải pháp chọn thị trường phù hợp, phù hợp với từng giai đoạn của doanh nghiệp

Tối ưu Marketing Gốc
 • Tối ưu marketing từ sản phẩm phù hợp với khách hàng mục tiêu, phù hợp với thị trường.
 • Tối ưu sản phẩm dịch vụ bao gồm giá trị vật chất và tinh thần giúp cho người có nhu cầu thỏa mãn
Xây dựng hệ giá trị cốt lõi

Xây dựng hệ giá trị cốt lõi từ sản phẩm phẩm dịch vụ. Tạo ra giá trị bằng vật chất và tinh thần giúp khách hàng.

 • Xác định tầm nhìn
 • Xác định Sứ mệnh
Định vị sản phẩm trên thị trường

Xây dựng phương án định vị sản phẩm với thị trường mục tiêu.
Tạo ra định vị thương hiệu với khách hàng mục tiêu:

 • Phù hợp với năng lực doanh nghiệp
 • Phù hợp khách hàng mục tiêu
 • Không trùng với đối thủ cạnh tranh
Hướng dẫn chuẩn hóa nhận diện ngũ giác quan và ý giác

Tư vấn chuẩn hóa toàn bộ hệ thông nhận diện thông qua Ngũ Giác Quan và Ý Giác.

Đăng ký
Điều nghiên thị trường
 • Nghiên cứu thị trường
 • Phân tích thị trường
 • Nhu cầu thị trường
 • Phân tích cầu thị trường
Chân dung Khách Hàng
 • Chân dung khách hàng mục tiêu
 • Xác định chân dung khách hàng trên đa kênh.
 • Hành vi khách hàng
Phân tích SWOT
 • Xác định Điểm mạnh
 • Xác định Điểm yếu
 • Xác định Cơ hội
 • Xác định Thách thức

Từ đó đưa ra chiến lược tiếp cận đạt hiệu quả cho doanh nghiệp

Phân Khúc Thị Trường

Tư vấn giải pháp chọn thị trường phù hợp, phù hợp với từng giai đoạn của doanh nghiệp

Tối ưu Marketing Gốc
 • Tối ưu marketing từ sản phẩm phù hợp với khách hàng mục tiêu, phù hợp với thị trường.
 • Tối ưu sản phẩm dịch vụ bao gồm giá trị vật chất và tinh thần giúp cho người có nhu cầu thỏa mãn
Xây dựng hệ giá trị cốt lõi

Xây dựng hệ giá trị cốt lõi từ sản phẩm phẩm dịch vụ. Tạo ra giá trị bằng vật chất và tinh thần giúp khách hàng.

 • Xác định tầm nhìn
 • Xác định Sứ mệnh
Định vị sản phẩm trên thị trường

Xây dựng phương án định vị sản phẩm với thị trường mục tiêu.
Tạo ra định vị thương hiệu với khách hàng mục tiêu:

 • Phù hợp với năng lực doanh nghiệp
 • Phù hợp khách hàng mục tiêu
 • Không trùng với đối thủ cạnh tranh
Hướng dẫn chuẩn hóa nhận diện ngũ giác quan và ý giác

Tư vấn chuẩn hóa toàn bộ hệ thông nhận diện thông qua Ngũ Giác Quan và Ý Giác.

Xây dựng chuẩn hóa thông qua ngũ giác quan và ý giác

Thực hiện Đồng bộ và quy chuẩn bộ nhận diện bao gồm:

 • Tên sản phẩm thương hiệu
 • Logo, biểu tượng sản phẩm
 • Slogan, thông điệp sứ mệnh doanh nghiệp
 • Bộ nhận diện hình ảnh: Biển bảng, bộ nhận diện văn phòng, banner quảng cáo.
 • Giao diện website, nhận diện của hàng, quầy kệ, đồng phục.
 •  01 Phim giới thiệu về doanh nghiệp.
 • 01 TVC quảng cáo.
 • Hướng dẫn chuẩn hóa định vị thông qua các giác quan khác ( tùy theo từng nhóm sản phẩm mà Marketing Gốc tư vấn )
Đăng ký
Điều nghiên thị trường
 • Nghiên cứu thị trường
 • Phân tích thị trường
 • Nhu cầu thị trường
 • Phân tích cầu thị trường
Chân dung Khách Hàng
 • Chân dung khách hàng mục tiêu
 • Xác định chân dung khách hàng trên đa kênh.
 • Hành vi khách hàng
Phân tích SWOT
 • Xác định Điểm mạnh
 • Xác định Điểm yếu
 • Xác định Cơ hội
 • Xác định Thách thức

Từ đó đưa ra chiến lược tiếp cận đạt hiệu quả cho doanh nghiệp

Phân Khúc Thị Trường

Tư vấn giải pháp chọn thị trường phù hợp, phù hợp với từng giai đoạn của doanh nghiệp

Tối ưu Marketing Gốc
 • Tối ưu marketing từ sản phẩm phù hợp với khách hàng mục tiêu, phù hợp với thị trường.
 • Tối ưu sản phẩm dịch vụ bao gồm giá trị vật chất và tinh thần giúp cho người có nhu cầu thỏa mãn
Xây dựng hệ giá trị cốt lõi

Xây dựng hệ giá trị cốt lõi từ sản phẩm phẩm dịch vụ. Tạo ra giá trị bằng vật chất và tinh thần giúp khách hàng.

 • Xác định tầm nhìn
 • Xác định Sứ mệnh
Định vị sản phẩm trên thị trường

Xây dựng phương án định vị sản phẩm với thị trường mục tiêu.
Tạo ra định vị thương hiệu với khách hàng mục tiêu:

 • Phù hợp với năng lực doanh nghiệp
 • Phù hợp khách hàng mục tiêu
 • Không trùng với đối thủ cạnh tranh
Hướng dẫn chuẩn hóa nhận diện ngũ giác quan và ý giác

Tư vấn chuẩn hóa toàn bộ hệ thông nhận diện thông qua Ngũ Giác Quan và Ý Giác.

Xây dựng chuẩn hóa thông qua ngũ giác quan và ý giác

Thực hiện Đồng bộ và quy chuẩn bộ nhận diện bao gồm:

 • Tên sản phẩm thương hiệu
 • Logo, biểu tượng sản phẩm
 • Slogan, thông điệp sứ mệnh doanh nghiệp
 • Bộ nhận diện hình ảnh: Biển bảng, bộ nhận diện văn phòng, banner quảng cáo.
 • Giao diện website, nhận diện của hàng, quầy kệ, đồng phục.
 •  01 Phim giới thiệu về doanh nghiệp.
 • 01 TVC quảng cáo.
 • Hướng dẫn chuẩn hóa định vị thông qua các giác quan khác ( tùy theo từng nhóm sản phẩm mà Marketing Gốc tư vấn )
Xây dựng chiến lược tiếp cận
 • Xây dựng thông điệp tiếp cận
 • Tư vấn ngân sách thực hiện
 • Tư vấn KOL ( nếu có )
 • Xây dựng nội dung Media thực hiện bao gồm: hình ảnh quảng cáo đa kênh: digital, quảng cáo ngoài trời, xe bus, quầy kệ, catalogue, audio quảng cáo, TVC Quảng cáo.
 • Xây dựng hoạt động quan hệ công chúng, sự kiện, KOL chiến dịch.
 • Xây dựng chiến lược quảng cáo trên các kênh: Truyền hình, Digital, frame LCD, Quảng cáo phương tiện vận chuyển
Đăng ký

Giáo trình phương pháp Marketing Gốc

( Phương pháp Marketing Gốc đã được đăng ký bản quyền tác giả)

CÁC GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI

01

Xúc tiến hợp tác doanh nghiệp và ký kết hợp đồng hợp tác

02

Nghiên cứu phân tích thị trường, phân tích đặc thù ngành đưa ra giải pháp tư vấn chuyên sâu cho doanh nghiệp

03

Chuẩn hóa và đóng gói sản phẩm dịch vụ cho doanh nghiệp

04

Xây dựng chiến lược marketing tổng thể cho doanh nghiệp

05

Kiểm soát KPI, Tham vẫn đồng hành cùng doanh nghiệp.

MARKETING GỐC

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP MARKETING GỐC 

ỨNG DỤNG

Người chuyển giao và huấn luyện

 • Mago Vũ – Tác giả phương pháp Marketing Gốc
 • Chuyên gia tư vấn Marketing Gốc và Kinh doanh gốc
 • Chuyên gia đào tạo, huấn luyện Marketing
 • Founder Mago Marketing
 • Nhà nghiên cứu học thuyết Gốc Rễ
 • Tác giả cuốn sách Giải Mã Video Marketing

100% thời lượng được huấn luyện trực tiếp bởi chuyên gia Mago Vũ từ tư duy tới thực tiễn, hỗ trợ giải đáp mọi câu hỏi về Marketing, đồng hành cùng doanh nghiệp… Tạo ra sự nhất quán xuyên suốt chương trình huấn luyện và đồng hành,

đăng ký ngay
Ông Mago Vũ

Huấn luyện Marketing Gốc, Kinh doanh Gốc

Sứ mệnh tạo ra giá trị giúp doanh nghiệp thay đổi tư duy làm marketing, thay đổi cách làm marketing nhằm tạo ra hiệu quả kinh doanh cho mỗi doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tham gia

Toàn bộ doanh nghiệp muốn “tối đa hóa mức độ hiệu quả” giải pháp tối ưu cho hoạt động kinh doanh bền vững.

 • Thay đổi tư duy làm Marketing hiệu quả
 • Đồng bộ hóa, tự động hóa quy trình Marketing
 • Thấu hiểu bản chất Thị trường, thấu hiểu dẵn dắt khách hàng
 • Xây dựng/tìm kiếm sản phẩm giúp khách hàng thỏa mãn
 • Hoạch định chiến lược, xác định “xương sống” cốt lõi Marketing của doanh nghiệp
Ứng dụng ngay marketing gốc

Marketing gốc luôn đồng hành trên chặng đường phát triển của doanh nghiệp.
Hãy để chúng tôi giúp bạn tạo ra mô hình kinh doanh bền vững bằng phương pháp Marketing Gốc!

GIÁ TRỊ ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI HỢP TÁC MARKETING GỐC

Khi hợp tác, Marketing gốc sẽ đồng hành và triển khai hoạt động marketing toàn diện hỗ trợ thúc đẩy hoạt động marketing giảm thiểu chi phí, nâng cao mức độ thỏa mãn của khách hàng.

Đào tạo thay đổi tư duy marketing

 • Tư duy đúng, thấu hiểu bản chất gốc rễ Marketing,
 • Nắm bắt được quy luật làm Marketing là những nền tảng cho sự phát triển dài hạn của doanh nghiệp
 • Thay đổi tư duy lập chiến lược marketing và thực thi marketing

Thấu hiểu tâm lý khách hàng

 • Hiểu rõ về Tầng Nhu Cầu Thiết Yếu ( theo Marketing Gốc)
 • Phân tích sản phẩm dịch vụ đang kinh doanh thuộc tầng nhu cầu nào?
 • Đánh giá về sản phẩm doanh nghiệp đã đáp ứng nhu cầu?
 • Tư duy khai phá, thấu hiểu dẫn dắt khách hàng?

Thấu hiểu bản chất định vị

 • Phương pháp xây dựng và xác định rõ ràng HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI chiến thắng trong tâm trí khách hàng
 • Định vị giá trị thương hiệu thông qua ngũ giác quan và ý giác
 • Xây dựng và đồng bộ hệ thông định vị thông qua 6 giác quan

Thấu hiểu điểm chạm với khách hàng

 • Điểm chạm là phương thức tìm ra điểm chung kết nối giữa hai chủ thể với nhau.
 • Hiểu rõ về các tầng chạm, phương thức chạm với khách hàng
 • Phương thức kích thích, lôi cuốn, dẫn dắt khách hàng thông qua điểm chạm là gì?

Tiếp cận khách hàng qua điểm chạm

 • Nắm bắt tầng điểm chạm và thấu hiểu quy trình mua hàng gốc rễ giúp doanh nghiệp có được vô số những cách tiếp cận sáng tạo, thông minh với cả 2 nhóm đã có nhu cầu và chưa có nhu cầu
 • Hiểu rõ tâm lý khách hàng qua điểm chạm trên các môi trường khác nhau

Tối đa hóa mức độ thỏa mãn

 • Làm rõ nhu cầu, xây dựng hệ giá trị cốt lõi giúp khách hàng tối đa hóa mức độ thỏa mãn thông qua sản phẩm dịch vụ
 • Nắm bắt quy luật Marketing Gốc là lúc bạn biết cách tối đa hóa mức độ thỏa mãn của khách hàng, biết khi nào khách hàng thỏa mãn.

Hình ảnh đối tác đã tham gia hợp tác ứng dụng Marketing gốc

giải pháp marketing gốc

“Chúng tôi chuyển giao giải pháp Marketing Gốc cho cộng đồng, áp dụng quy trình Marketing Gốc trong quá trình vận hành Marketing.”


Liên hệ với chúng tôi

– Trụ sở chính: Tầng 21, Tòa nhà Capital Tower, Số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
– Điện thoại: 0971.2266.25
– Email: hotro@marketinggoc.vn
– Website: https://marketinggoc.vn/

 

Cung cấp giải pháp toàn diện về Marketing, Ứng dụng nền tảng Marketing Gốc. Giải pháp tối ưu từ gốc rễ giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

Giới thiệu
Tìm hiểu thêm