Giới thiệu

Phương pháp Marketing Gốc 

Sau quá trình triển khai tư vấn thực thi hoạt động marketing cho nhiều doanh nghiệp từ nhỏ tới lớn đủ các ngành nghề, ông Mago Vũ nhận thấy các doanh nghiệp rất khó khăn về tư duy cũng như cách làm marketing. Chính vì thế các doanh nghiệp lãng phí rất nhiều cho hoạt động marketing song không mang lại hiệu quả. Với mong muốn đem lại phương pháp làm marketing gốc rễ, dễ tiếp cận, dễ hiểu, Sau nhiều năm nghiên cứu ông Mago Vũ đưa ra phương pháp marketing gốc. Sau hơn 2 năm áp dụng thực tiễn bao gồm đào tạo, huấn luyện, triển khai thực thi marketing cho doanh nghiệp, Tháng 01-2020 ông Mago Vũ chính thức chuyển giao phương pháp Marketing Gốc cho cộng đồng doanh nghiệp.

Marketing Gốc ra đời giúp doanh nghiệp hiểu rõ bản chất gốc rễ marketing, cách thức tạo ra sản phẩm dịch vụ, phương thức tiếp cận marketing hiệu quả thông qua điểm chạm, Hiểu rõ về Tầng Nhu Cầu Thiết Yếu để xây dựng sản phẩm dịch vụ giúp người tiêu dùng thỏa mãn

MARKETING LÀ GÌ

Hiểu rõ về Marketing

Marketing là quá trình điều nghiên về nhu cầu thị trường để từ đó tạo ra sản phẩm, dịch vụ, giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường đồng thời tìm ra phương thức tiếp cận tối ưu để chỉ ra cho khách hàng thấy được nhu cầu, lợi ích giúp cho người sử dụng thỏa mãn.( Marketing gốc)

Quá trình làm marketing là quá trình xây dựng lên sản phẩm bao gồm ( vật chất và tinh thần) nhằm thỏa mãn nhu cầu đó.

Để giúp người dùng thỏa mãn thì doanh nghiệp phải thấu hiểu nhu cầu của khách hàng thông qua Tầng nhu cầu thiết yếu.

Khi hiểu rõ sâu sắc về nhu cầu và lợi ích mà người tiêu dụng nhận được thông qua nhu cầu sẽ giúp doanh nghiệp tối đa hóa thỏa mãn của khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm dịch vụ

Giá trị cốt lõi Marketing gồm 2 phần: Nhu cầu và Lợi Ích

 •  Nhu cầu: là sự nhận ra của bản thân về việc cần thiết đáp ứng về vật chất, tinh thần cho mình hoặc cho mọi người. Nhu cầu chia làm 2 nhóm chính bao gồm Thân thể ( vật lý)  và Tâm thức ( tâm lý) và chia làm 4 tầng nhu cầu được gọi là Tầng Nhu Cầu Thiết Yếu ( do Marketing Gốc nghiên cứu)
 • Lợi ích: là giá trị thu về khi mà khách hàng quy đổi những vật có giá trị (hàng hóa) để nhận lấy sản phẩm dịch vụ.

  Lợi ích được hình thành dưới 2 dạng vật lý và tâm lý.

  • Vật lý: hiện hữu bằng vật chất.
  • Tâm lý: Được thể hiện thông qua tinh tần như cảm xúc, hơn thua ham muốn cho lục giác, nhận thấy sự phát triển về trí tuệ, tăng trưởng được tình yêu thương.

Phương pháp Marketing Gốc

Phương pháp Marketing đem lại giá trị giúp doanh nghiệp nâng cao hoạt động kinh doanh và tối đa hóa thỏa mãn nhu cầu khách hàng

Sơ đồ 10 bước lập chiến lược marketing gốc

(Sơ đồ nằm trong phương pháp Marketing Gốc đã được đăng ký bản quyền tác giả)

10 BƯỚC LẬP CHIẾN LƯỢC MARKETING GỐC
 • Phương pháp Marketing Gốc tạo ra nhằm giúp doanh nghiệp đơn giản hóa trong hoạt động marketing trong doanh nghiệp
 • 10 bước lập chiến lược Marketing Gốc được xây dựng chi tiết rõ ràng cho mọi doanh nghiệp áp dụng.
 • 10 Bước lập chiến lược Marketing Gốc chi tiết quy trình làm marketing xuất phát từ nhu cầu con người 
 • 10 Bước lập chiến lược Marketing Gốc giúp nâng cao hiệu quả marketing giảm thiểu chi phí đem lại hiệu quả tối đa
 • 10 Bước lập chiến lược Marketing Gốc giúp chủ doanh nghiệp kiểm soát tối ưu hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả
 • 10 Bước lập chiến lược Marketing Gốc giúp doanh nghiệp thấu hiểu được nhu cầu khách hàng để từ đó đáp ứng nhằm thỏa mãn thông qua sản phẩm dịch vụ

TẦNG NHU CẦU THIẾT YẾU

(Tầng nhu cầu thiết yếu  đã được đăng ký bản quyền tác giả)

ỨNG DỤNG TẦNG NHU CẦU THIẾT YẾU
 • Giúp doanh nghiệp tạo ra sản phẩm đúng nhu cầu
 • Tạo ra muôn vàn sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của con người
 • Nâng cao hiệu quả chiến dịch marketing trong doanh nghiệp
 • Marketer hiểu rõ tâm lý khách hàng, insight customer
 • Giúp doanh nghiệp hiểu rõ tâm lý khách hàng hiệu quả chăm sóc khách hàng.
 • Ứng dụng quản lý nhân sự, hiểu tâm lý con người
 • Ứng dụng vào xã hội cùng nhu phát triển kinh tế

GIÁO TRÌNH CHUYỂN GIAO PHƯƠNG PHÁP MARKETING GỐC

Bộ tài liệu chuyển giao phương pháp Marketing Gốc kết hợp huấn luyện phòng marketing cho toàn bộ doanh nghiệp

Giáo trình phương pháp Marketing Gốc

(Tài liệu phương pháp Marketing Gốc đã được đăng ký bản quyền tác giả)

CHƯƠNG 1 MARKETING LÀ GÌ
 • Marketing là gì?
 • Marketing được hình thành như thế nào
 • Thị trường trong marketing là gì
 • Phương pháp nghiên cứu thị trường
 • Lựa chọn thị trường mục tiêu
 • Xác lập giá bán của sản phẩm
 • Kênh phân phối
 • Hoạt động xúc tiến mua, hoạt động xúc tiến bán
 • Hoạt động PR
 • Influencer marketing là gì
 • Hiểu về IMC ( Integrated Marketing Communications)
 • Hiểu về Marketing mix 4P, 7P
 • Customer insight là gì?
 • Viral Marketing là gì
CHƯƠNG 2: NHU CẦU
 • Nhu cầu là gì ?
 • Bao nhiêu tầng nhu cầu?
CHƯƠNG 3: TẦNG NHU CẦU THIẾT YẾU
 • 4 tầng nhu cầu thiết yếu
CHƯƠNG 4: NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG LÊN NHU CẦU
 • Yếu tố tác động bên trong
 • Yếu tố tác động bên ngoài
CHƯƠNG 5: SÁNG TẠO RA SẢN PHẨM DỊCH VỤ
 •  Thấu hiểu nhu cầu để xây dựng sản phẩm dịch vụ
 •  Liệt kê những nhóm nhu cầu để tạo ra sản phẩm
 • Xác định rõ những yếu tố tác động tới những nhu cầu của sản phẩm

 

CHƯƠNG 6: XÂY DỰNG HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI
 • Hệ giá trị cốt lõi là gì?
 • Hệ giá trị cốt lõi phải được hiện thực bằng hành động
 • Giá trị cốt lõi nó giống như sứ mệnh của doanh nghiệp

 

CHƯƠNG 7: ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU
 • Định vị thương hiệu là gì?
 • Định vị thương hiệu nằm trong hệ giá trị cốt lõi
 • Các bước xây dựng định vị thương hiệu
 •  Định vị thương hiệu thông qua ngũ giác quan và ý giác
 • Định vị là nền tảng giúp doanh nghiệp ghi nhớ vào tiềm thức khác hàng
CHƯƠNG 8 KHAI THÁC LỢI ÍCH SẢN PHẨM DỊCH VỤ
 •  Lợi ích sản phẩm, dịch vụ là gì?
 •  Lợi ích được hình thành dưới dạng như thế nào?
 • Lợi ích là kết quả của nhu cầu hiện hữu
 • Các dạng lợi ích được hình thành sau khi thỏa mãn nhu cầu
CHƯƠNG 9: ĐIỂM CHẠM KHÁCH HÀNG
 • Điểm chạm là gì
 •  Các Tầng chạm
CHƯƠNG 10 TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG
 • Hiểu tiếp cận khách hàng là gì ?
 • Quy trình tiếp cận
 • Xây dựng nội dung tiếp cận
 • Môi trường tiếp cận
 • Tiệp cận Có nhu cầu và chưa có nhu cầu
 • Phương tiện tiếp cận phổ biến hiện nay
CHƯƠNG 11: SỞ HỮU SẢN PHẨM VÀ CÔNG NHẬN GIÁ TRỊ SẢN PHẨM
 • Sở hữu sản phẩm dịch vụ
 • Hướng  dẫn khách hàng nhận ra đầy đủ lợi ích sản phẩm
CHƯƠNG 12 THỎA MÃN VỚI NHU CẦU
 •  Khi nào khách hàng thỏa mãn?
 • Tối ưu hóa phương pháp thỏa mãn với khách hàng.
CHƯƠNG 13 LAN TỎA GIÁ TRỊ
 • Khi nào thương hiệu được lan tỏa?
 • Vì sao khi khách hàng thỏa mãn lại dễ dàng lan tỏa?
 • Các phương tiện lan tỏa

HIỆU QUẢ SAU KHI ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP MARKETING GỐC

 • Nắm bắt – thấu hiểu quy luật vận hành Marketing, tư duy làm hiệu quả
 • Xây dựng, xác định và đồng nhất hóa được toàn bộ hoạt động trong – ngoài công ty theo “hệ giá trị cốt lõi riêng”
 • Xây dựng định vị thương hiệu, chiến lược cá nhân hóa khách hàng.
 • Tối ưu hóa toàn bộ hệ thống cơ cấu và hoạt động Marketing doanh nghiệp
 • Đảm bảo doanh nghiệp tiết giảm nguồn lực: chi phí, thời gian, nhân sự và phát triển bền vững
 • Kiểm soát thực thi phòng Marketing trơn tru, hiệu quả
Đăng ký ngay

Một số câu hỏi thường gặp

Phương pháp marketing gốc áp dụng doanh nghiệp nào?

Phương pháp Marketing Gốc áp dụng cho toàn bộ doanh nghiệp, các ngành nghề khách nhau bao gồm cả sản xuất và thương mại.

Chúng tôi chưa xây dựng phòng marketing liệu có áp dụng được không?

Hoàn toàn được bạn nhé. Phương pháp Marketing Gốc áp dụng từ chưa hình thành sản phẩm dịch vụ, giúp doanh nghiệp tối ưu ngay khâu có ý tưởng kinh doanh. Do đó việc áp dụng phương pháp Marketing Gốc vào hoạt động kinh doanh càng sớm càng tốt bạn nhé.

Chúng tôi tự triển khai áp dụng phương pháp Marketing Gốc được không

Đầu tiên bạn cần được chúng tôi chuyển giao giáo trình phương pháp Marketing Gốc và huấn luyện cho doanh nghiệp bạn nắm rõ bản chất, thay đổi tư duy Marketing, kinh doanh.

Sau đó chúng tôi song hành với doanh nghiệp bạn thông qua việc trả lời những thắc mắc sau khi ứng dụng phương pháp Marketing Gốc.

Bạn tự triển khai khi bản đã thay đổi tư duy và hiểu rõ về gốc rễ Marketing, kinh doanh.

Quy trình triển khai Phương pháp Marketing Gốc

1.Khảo sát hiện trạng doanh nghiệp

 • Nhằm xác định nguồn lực, khả năng nội bộ, mục tiêu của doanh nghiệp
 • Thiết kế lộ trình đảm bảo quá trình huấn luyện phù hợp theo đặc thù kinh doanh từng doanh nghiệp
 • Khảo sát trực tiếp tại doanh nghiệp
 • Ký kết hợp đồng hợp tác

2. Chuyển giao giáo trình

 • Học viên có thời gian thẩm thấu kiến thức
 • Ghi lại các vấn đề, thắc mắc trong quá trình “tự đọc hiểu”
 • Chuyển giao cả bản cứng và mềm bộ tài liệu Marketing Gốc cho doanh nghiệp.

3. Huấn luyện Marketing

 • Tối ưu hóa toàn bộ cơ cấu, hoạt động, chi phí, thời gian, nguồn lực,..
 • Thấu hiểu, ứng dụng thực tiễn quy luật, tư duy Marketing hiệu quả theo từng doanh nghiệp
 • Được huấn luyện trực tiếp bởi Mr. Mago Vũ – Chuyên gia, nhà nghiên cứu Marketing và kinh doanh gốc.
 • Doanh nghiệp tham gia chuyển giao được huấn luyện trực tiếp 2 ngày ngay tại doanh nghiệp mình.
 • Hỏi – Đáp – Tương tác trực tiếp với Mr- Mago Vũ và các học viên khác.

 

4. Giải đáp vấn đề tồn động sau áp dụng

 • Giải quyết khó khăn, các vấn đề tồn đọng sau khi áp dụng
 • Điều chỉnh, sửa chữa sau khi áp dụng để phù hợp với từng doanh nghiệp
 • Tham gia hỗ trợ giải đáp vấn đề tồn đọng xuyên suốt 1 ngày tại một trong các thành phố lớn: Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng
 • Số lượng tham gia hỗ trợ giải đáp <8 học viên

5. Đồng hành với doanh nghiệp 

 • Đóng vai trò như một bên “hỗ trợ Marketing” cho doanh nghiệp trên hành trình ứng dụng Marketing Gốc vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
 • Đồng hành giải đáp mọi vấn đề trong “quá trình ứng dụng, vận hành Marketing Gốc hiệu quả”.
 • Hỗ trợ giải đáp trực tiếp 1buổi /tháng
 • Có 3 gói: 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng
 • Số lượng tham gia < 8 học viên