“Marketing Gốc tạo ra một phương pháp marketing đơn giản, dễ áp dụng, đạt hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

Marketing gốc nghiên cứu và đúc kết bởi các quy luật tất yếu từ thị trường, nhu cầu loài người”

Mago Vũ

Founder, Marketing Gốc

Hoàn cảnh ra đời 

  • Sau quá trình triển khai tư vấn thực thi hoạt động marketing cho nhiều doanh nghiệp từ nhỏ tới lớn đủ các ngành nghề, ông Mago Vũ nhận thấy các doanh nghiệp rất khó khăn về tư duy cũng như cách làm marketing. Và những người làm marketing coi marketing cái gì đó cao siêu khó tiếp cận.
  • Marketing Gốc ra đời giúp doanh nghiệp hiểu rõ bản chất gốc rễ marketing, cách thức tạo ra sản phẩm dịch vụ, phương thức tiếp cận marketing hiệu quả thông qua điểm chạm, Hiểu rõ về Tầng Nhu Cầu Thiết Yếu để xây dựng sản phẩm dịch vụ giúp người tiêu dùng thỏa mãn
  •  Marketing Gốc được ông Mago Vũ người đam mê gốc rễ và chân lý. Theo ông Mago Vũ chân lý hiện hữu xung quanh chúng ta, nếu nhận ra rõ chân lý thì mỗi chúng ta sẽ không đi lạc đường, tránh lãng phí thời gian, công sức.

Sứ Mệnh

  • Chuyển giao phương pháp Marketing Gốc tới toàn bộ doanh nghiệp
  • Thay đổi tư duy làm marketing
  • Thay đổi giúp giúp doanh nghiệp đơn giản hóa hoạt động marketing
  • Giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí đầu tư có hiệu quả cho hoạt động phát triển kinh doanh bền vững

Ứng Dụng Marketing Gốc

Giải pháp hữu hiệu giúp doanh nghiệp gia tăng hiệu quả kinh doanh